วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

1. การตั้งจุดประสงค์เพื่อสร้างเว็บไซต์

1. การตั้งจุดประสงค์เพื่อสร้างเว็บไซต์
ก่อนจะทำเว็บไซต์ที่ดีควรจะตั้งจุดประสงค์ไว้ให้พร้อม เช่น
A เว็บเกี่ยวกับอะไร , B กลุ่มผู้ชมคือใคร , C มีรายได้อย่างไร
โดยให้ความสำคัญไปตามลำดับ แต่ควรให้ครบถ้วน ดังนี้
***
A เว็บเกี่ยวกับอะไร
การรู้ว่าเราจะสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร จะได้เตรียมหาข้อมูล
ทรัพยากร รูปภาพ ทุน หรือ แม้แต่ทีมงานให้พร้อมเพื่อจะได้ทำเว็บได้ดังต้องการ
B กลุ่มผู้ชมคือใคร
หลายเว็บไซต์ ทำเสร็จแล้ว ไม่มีผู้ชม ทำสวยงามแต่ขาดคนเข้าชมก็ไร้ความหมาย
ดังนั้นต้องมีกลุ่มผู้ชมที่มากพอ รู้ขอบข่ายของกลุ่มผู้ชมซึ่งสำคัญมาก
C มีรายได้อย่างไร
ข้อนี้เจ้าของเว็บ หรือ webmaster หลายต่อหลายคนไม่ค่อยคิดไว้
ผลคือมีคนเข้าชมเว็บจำนวนมากแต่ไม่มีรายได้มาหล่อเลี้ยงเว็บไซต์เลย
ในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ดังนั้น
การให้บริการฟรี โดยไม่มีทางได้รายได้กลับคืนมาจึงไม่ใช่หนทางที่ถูกต้อง
แต่ก็มีเจ้าของเว็บไซต์จำนวนไม่น้อย ที่ไม่มีรายได้กลับมาเลย ทั้ง ๆ ที่สร้างเว็บสวยงาม
หรือ มีคนดูจำนวนมาก เพราะไม่ได้ตั้งจุดประสงค์หรือแนวทางหารายได้ไว้
ในที่สุดก็ไปไม่รอด
ดังนั้น อย่างลืมนะครับ A B และ C เว็บไซต์ของคุณมีครบแล้วหรือยัง ???

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น